Welkom bij de Volle Evangelie Gemeente Kampen


NIEUWS I.V.M. CORONAVIRUS:

De Volle Evangelie Gemeente Kampen komt wekelijks samen, met de inachtneming van de corona-maatregelen. Een coronatoegangsbewijs is niet nodig.

We kunnen gelukkig weer heerlijk zingen, wel wordt er dringend geadviseerd de afstand van  1,5 meter wel aan te houden. We gaan ervan uit, dat alleen mensen naar de samenkomst komen, die klachtenvrij zijn (en ook geen gezinsleden hebben die corona of klachten hebben die kunnen wijzen daarop).

Vanuit het inzicht dat God goed en liefdevol is, je Gods kind kan worden en Gods Geest echt leven geeft, komen wij iedere zondag bij elkaar om Hem te eren en te leren van Zijn woord en om elkaar te steunen en te bemoedigen.

Het woord “Volle” in onze naam benadrukt dat door Jezus Christus  volledige vergeving voor ieder mens, die in Hem gelooft is. Dat Jezus ons  de Vader laat kennen, Zijn liefde en Zijn plan.

16_3

Voor onze wekelijkse samenkomsten op zondags hebben we onderdak gevonden in het schoolgebouw ‘Prisma’ aan de Marinus Postlaan 1a te Kampen. Onze samenkomst start om 10.00 uur.

De sprekers in de zondagse samenkomsten zijn op deze site te vinden bij het onderdeel ‘diensten‘. Ook is daar te vinden of er bijzondere samenkomsten zijn, zoals een gespreksochtend.

Kinderen van 0-12 jaar starten in de grote zaal maar vertrekken naar een klein half uurtje naar hun eigen samenkomsten/zaaltjes binnen het gebouw. Jongeren van 12-18 jaar hebben (om de twee weken op de zondagochtend)  – parallel aan de samenkomst – een eigen jeugdgroep ook in het gebouw. Ook zij vertrekken dan naar ruim een half uur naar een aparte zaal binnen het gebouw.

Na afloop (en ook voorafgaand aan de samenkomst) is er gelegenheid tot het drinken van koffie of thee en gesprek.

                                                                           U en jij bent van harte welkom!

Meer weten

Diensten: elke zondag om 10.00 uur
Locatie: Marinus Postlaan, Kampen
Meer info: info@vegk.nl

Volle Evangelie Gemeente Kampen