Gemeenteblad

Het gemeenteblad Prisma kwam periodiek uit maar op dit moment wegens het ontbreken van een redactie op dit moment niet. Het blad had als doel het evangelie vanuit de beleving van gemeenteleden door te geven. Een voorbeeld van een bijdrage van een lid van de gemeente is hieronder opgenomen.


 “De leer van Mij “

De grondbetekenis van het Nederlandse werkwoord leren is het volgen van een spoor. Die mooie betekenis zet je aan het denken, want een spoor is een voetafdruk, je laat indrukken, sporen na. Iemand heeft dit spoor een keer uitgezet in de hoop navolgers te krijgen. De bedoeling van elke leraar is immers dat de leerlingen hem zullen volgen. En volgen betekent “begrijpen” Denk aan de uitdrukking, kun je me volgen?

Wanneer Christenen het Lam willen volgen “in de hemel en alzo ook op de aarde”, zullen ze in Zijn voetsporen willen wandelen. Niet rennen en draven, maar in het rustige tempo van de Herder, want een schaap loopt niet zo hard…

Bovendien is het een kwestie van spoorzoeken. In de dagen van Jezus waren velen het spoor bijster en Hij heeft getracht de mensen weer op het juiste spoor te zetten door andere dingen over God te vertellen dan ze gewend waren te horen. Neem alleen al de gedachte dat God enkel licht is waarin geen spoor (!) van duisternis te vinden is.

Maar in de eeuwen daarna is het door Hem en Zijn volgelingen uitgezette spoor hier en daar gewist en overwoekerd door allerlei onkruid. Om in die religieuze wildernis een voetpad terug te vinden is geen sinecure, nog afgezien van door sommigen uitgezette dwaalsporen. En dan kun je makkelijk verdwalen.

Maar met dank aan God hebben wij een leraar, de Heilige Geest, die ons de goede richting wijst. Jezus was de eerste, de pionier, de baanbreker, die door de Geest werd geleerden Zich liet leren om het doel te bereiken: De volledige verzoening tussen God en mens door alles te vergeven wat er te vergeven valt en door de geestelijke dood te niet te doen. Wat een einde en wat een nieuw begin!


 

Meer weten

Diensten: elke zondag om 10.00 uur
Locatie: Marinus Postlaan, Kampen
Meer info: info@vegk.nl

Volle Evangelie Gemeente Kampen