Liederen

In de samenkomst zingen we liederen tot eer van God, onze Vader. Ook geven we door middel van liederen uiting aan ons geloof. De liederen worden toegelicht door een zgn. ‘zangdienstleider’, die het eerste deel van de samenkomst leidt. De muzikale begeleiding vindt plaats door middel van de piano en gitaar of door middel van muziek via de beamer.

We zingen verschillende liederen, waaronder liederen die ook bekend zijn uit bekende bundels als  ‘Johannes de Heer’ en ‘Opwekking’. Ook zingen we elke samenkomst enkele kinderliederen, waarmee de kinderen ook betrokken worden bij het eerste deel van de samenkomst, voordat ze naar hun eigen zaal vertrekken.

Maar ook gemeenteleden zijn in het verleden geïnspireerd om liederen te maken en die zingen wij ook. Hieronder treft u twee voorbeelden daarvan aan.

Wanneer ik in benauwdheid ben
(tekst: Lies Bellaerd, muziek: Gerard du Brueil)

Wanneer ik in benauwdheid ben,
houdt U mij in het leven Heer.
Uw hand verlost, ik word bevrijd,
‘k ervaar het telkens weer.

Ik weet uw goedertierenheid
duurt tot in alle eeuwigheid;
ja steeds in vaste verbondenheid,
wil ik met U leven Heer.

Ik weet uw goedertierenheid
duurt tot in alle eeuwigheid;
ja steeds in vaste verbondenheid,
wil ik met U leven Heer.

Meer weten

Diensten: elke zondag om 10.00 uur
Locatie: Marinus Postlaan, Kampen
Meer info: info@vegk.nl

Volle Evangelie Gemeente Kampen