Wie zijn wij en wat geloven wij?

Wij zijn een groep christenen die samen op weg is en die verder wil komen op de weg die Jezus Christus gewezen heeft en is voorgegaan. Dat doen wij al tientallen jaren en onze visie, onze geloofsbeleving en –praktijk zijn meegegroeid en dat gaat nog steeds door. Daarom hebben we ook niet in een geloofsbelijdenis vastgelegd wat we geloven. Op dit moment zouden we dat als volgt onder woorden kunnen brengen.

Wij zoeken het koninkrijk van God; dat wil voor ons zeggen: leven in verbondenheid met God en mens zijn met de mensen. De vaste grond onder onze voeten is de verzoening met God door Jezus, Zijn zoon, onze bron is de liefde die God heeft voor ieder mens en ons uitgangspunt: God is enkel licht en in Hem is geen spoor van duisternis.

Onze toetssteen is de bijbel en we zijn op zoek naar wat waar is. Maar tenminste zo belangrijk: we willen zelf waar zijn, dat wil zeggen: leven vanuit de gezindheid van Jezus Christus en het kwade overwinnen door het goede, en dat willen we tot uitdrukking laten komen in ons leven van alledag.

Ons streven is God zichtbaar te maken in deze wereld. We zijn realistisch genoeg om te onderkennen dat er daarbij een tegenstander (de duivel) is van God en mensen, die er op uit is om alles af te breken, maar we geloven dat Gods Geest in ons meer is en ons helpt om op te bouwen en herstel te brengen.

Wij vertrouwen dat Hij met ons is op onze zoektocht zodat we de antwoorden te vinden die wij in elke situatie nodig hebben. Want wij geloven Jezus die belooft: ik ben bij je alle dagen van je leven. En wij hopen dat wie God zoekt, Hem bij ons thuis treft.

Geïnteresseerd in meer? Lees verder bij het onderdeel onderwerpen en wat geloven wij op deze site en weet je hartelijk welkom in onze samenkomst om verder kennis te maken!

Meer weten

Diensten: elke zondag om 10.00 uur
Locatie: Marinus Postlaan, Kampen
Meer info: info@vegk.nl

Volle Evangelie Gemeente Kampen