Zondagse samenkomsten

Voor onze wekelijkse samenkomsten op zondag hebben we onderdak gevonden in het schoolgebouw ‘Prisma’ aan de Marinus Postlaan 1a te Kampen. Onze samenkomst start om 10.00 uur. U en jij bent van harte welkom!

In de samenkomsten staan liederen, gebed tot God en voor elkaar en het Woord van God centraal. Dit vindt plaats onder leiding van een gemeentelid die dit leidt. Daarnaast is gewoonlijk een spreker, die aan de hand van de bijbel over het evangelie spreekt.  Dat kan een spreker vanuit de Volle Evangelie Gemeente Kampen zijn, maar ook van buiten onze gemeente. Niet zozeer de opleiding van de spreker (of diegene die leiding geeft in de samenkomst) vinden we daarin belangrijk, maar wel of diegene zich wedergeboren weet, de Geest van God ontvangen heeft en het talent van God ontvangen heeft om te spreken of om te leiden. Soms hebben we in plaats van een spreker, een gesprek met elkaar over een bepaald thema aan de hand van een aantal vragen.

Ongeveer één keer in de maand hebben we een zgn. combi-samenkomst. Daarin staan getuigenissen van gemeenteleden centraal (en is er geen spreker). We vieren dan ook de maaltijd van de Heer (“avondmaal”) met elkaar, waarbij iedereen (ook gasten) die zich een kind van God weten uitgenodigd worden om deel te nemen. In de middelste 4 weken van de zomerschoolvakantie hebben we geen spreker of combi-samenkomst of gespreksochtend, maar een bijbelstudie met elkaar over een bepaald bijbelboek.

Kinderen van 0-12 jaar starten in de grote zaal maar vertrekken naar een kort half uurtje naar hun eigen samenkomsten/zaaltjes binnen het gebouw. Een enkele keer en ook in de zomer(school)vakanties blijven de kinderen in de zaal en is er achterin de zaal gelegenheid om te kleuren of te knutselen tijdens de samenkomst.

Jongeren van 12-16 jaar hebben om de twee weken zondag  – parallel aan de samenkomst – een eigen jeugdgroep ook in het gebouw. In de zomer(school)vakantie is een geen jeugdgroep en blijft ook de jeugd dan gewoon in de samenkomst.

Na afloop (en ook voorafgaand aan de samenkomst) is er gelegenheid tot koffiedrinken en gesprek.

De komende periode zijn voorlopig geen samenkomsten/sprekers voorzien i.v.m. maatregelen i.v.m. het coronavirus (zie onze welkomstpagina voor het laatste nieuws daaromtrent).

Meer weten

Diensten: elke zondag om 10.00 uur
Locatie: Marinus Postlaan, Kampen
Meer info: info@vegk.nl

Volle Evangelie Gemeente Kampen