Zondagse samenkomsten

Voor onze wekelijkse samenkomsten op zondag hebben we onderdak gevonden in het schoolgebouw ‘Prisma’ aan de Marinus Postlaan 1a te Kampen. Onze samenkomst start om 10.00 uur. U en jij bent van harte welkom!

In de samenkomsten staan liederen, gebed tot God en voor elkaar en het Woord van God centraal. Dit vindt plaats onder leiding van een gemeentelid die dit leidt. Daarnaast is gewoonlijk een spreker, die aan de hand van de bijbel over het evangelie spreekt.  Dat kan een spreker vanuit de Volle Evangelie Gemeente Kampen zijn, maar ook van buiten onze gemeente. Niet zozeer de opleiding van de spreker (of diegene die leiding geeft in de samenkomst) vinden we daarin belangrijk, maar wel of diegene zich wedergeboren weet, de Geest van God ontvangen heeft en het talent van God ontvangen heeft om te spreken of om te leiden.

Zo één keer per maand (vaak de laatste zondag van de maand) hebben we in plaats van een spreker, een gesprek met elkaar over een bepaald thema aan de hand van een aantal vragen of is er een zgn. combi-samenkomst. In deze samenkomsten vieren we ook de maaltijd van de Heer (“avondmaal”) met elkaar, waarbij iedereen (ook gasten) die zich een kind van God weten uitgenodigd worden om deel te nemen. In een combi-samenkomst staan getuigenissen van gemeenteleden centraal (en is er geen spreker). In de zomerschoolvakantie hebben we geen spreker of combi-samenkomst of gespreksochtend, maar een bijbelstudie met elkaar over een bepaald bijbelboek. Ook hierbij zijn gasten overigens van harte welkom.

Kinderen van 0-12 jaar starten in de grote zaal maar vertrekken, na een kort half uurtje, naar hun eigen samenkomsten/zaaltjes binnen het gebouw. Een enkele keer en ook in de zomer(school)vakanties blijven de kinderen in de zaal en is er achterin de zaal gelegenheid om te kleuren of te knutselen tijdens de samenkomst.

Jongeren van 12-18 jaar hebben 1x in de vier weken op zondag  – parallel aan de samenkomst – een eigen jeugdgroep ook in het gebouw. In de zomer(school)vakantie is er geen jeugdgroep en blijft ook de jeugd dan gewoon in de samenkomst.

Na afloop (en ook voorafgaand aan de samenkomst) is er gelegenheid tot koffiedrinken en gesprek.

De komende periode zijn de volgende samenkomsten/sprekers voorzien:

 

 

26 mei Ronald Kemp
 2 juni  Gespreksochtend
  9 juni  Evelien
16 juni  Karst Voerman
 23. juni Lauris van Eekeren
  30 juni  Combi-samenkomst
 7 juli  Eljakim Nuijten
  14 juli  Evelien
  21 juli  Christiana vd Velde
28 juli

4 aug tm 18-8

 Gespreksochtend

zomerbijbelstudie

Meer weten

Diensten: elke zondag om 10.00 uur
Locatie: Marinus Postlaan, Kampen
Meer info: info@vegk.nl

Volle Evangelie Gemeente Kampen